privacy-icon-01

Privacy

Waarom en welke gegevens verzamelen wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons vertrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Bedrijfsnaam

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Postcode

• Plaatsnaam

• Mobiel telefoonnummer

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Aanleverdata

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

• Gegevens over uw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat type

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming zoals profiling?

Nee, dat doen wij niet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Philippo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke cookies gebruiken wij?

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
  • Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy.

Met welke doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het afhandelen van uw betaling
  2. Om u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
  3. Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
  4. Verzenden van onze nieuwsbrief
  5. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  6. Philippo verwerkt gegevens in verband met de les- en scholingsactiviteiten, educatieve doeleinden en in het kader van examinering. In dat kader verstrekt Philippo ook uw gegevens aan derden in het kader van de examering en het onderwijs, zoals aan docenten, IKBI en andere derden die in het kader van het behalen van diploma’s deze gegevens onder zich dienen te verkrijgen
  7. Philippo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens bewaard en gearchiveerd, totdat u opdracht geeft tot vernietiging of verwijdering. Wilt u dat de gegevens niet langer bewaard worden dan dient u contact met ons op te nemen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Philippo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via de contact pagina.

Hoe gebruiken wij cookies?

De informatie die de cookies leveren, kan ons helpen om het profiel van onze bezoekers te analyseren en geeft ons de kans u een betere gebruikerservaring te bieden. Bepaalde delen van de website gebruiken cookies om specifieke redenen (bijvoorbeeld voor de juiste werking van een functie voor de weergave van afbeeldingen op uw apparaat).

Contact ons

Valkenboslaan 173, 2563 CK Den Haag

Bij verzuim of verhindering


Indien de rijles niet binnen 2 dagen voor aanvang van de les wordt afgezegd, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.